Shelterbox Norway

ShelterBox Norway er en frivillig humanitær organisasjon. Vår oppgave er å hjelpe mennesker i nød som følge av kriser, konflikter eller katastrofer. Hjelpen gis i form av en box/kasse med et telt og annet livbergende utstyr til hjemløse familier i katastrofe- og konfliktområder.

Les mer

ShelterBox-løsningen til nødhjelp er like enkel som den er effektiv: Hvis du er flyktning eller katastroferammet og har mistet alt du eier og har, hva trenger du da? Det du trenger er først og fremst tak over hodet, noe å varme deg på og lage mat i, samt rent vann. Dette og andre livsnødvendigheter pakker ShelterBox i store plastkasser som sendes direkte ut i katastrofeområder. En kasse inneholder utstyr til en storfamilie. Utstyret leveres i felt av våre ShelterBox Response Team Members, direkte til trengende familier.

Siden starten i 2000 har ShelterBox levert nødhjelp til om lag 130.000 familier, gjennom 230 ulike operasjoner i over 90 land.

En stk komplett ShelterBox koster kr 6.000,-, men det er selvsagt mulig å bidra med et hvilket som helst beløp. Hver ShelterBox får et unikt sporingsnummer, slik at giveren kan følge med når og hvor Box’en utplasseres.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 230 6 543 55
Andre inntekter 0 94 0
Sum anskaffede midler 230 6 637 55
Kostnader innsamling av midler 9 0 14
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 207 2 701 49
Administrasjonskostnader 5 59 17
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 221 2 760 80
Aktivitetsresultat 9 3 877 -25
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 3 038 0
Omløpsmidler 23 6 398 24
Sum eiendeler 23 9 436 24
Formålskapital 21 9 382 20
Gjeld 2 54 4
Sum formålskapital og gjeld 23 9 436 24
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 96,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.