Shambala Foundation

Children of Shambala (CoS) er en politisk og religiøst uavhengig humanitær organisasjon. 

Les mer

Organisasjonens formål er å bekjempe fattigdom i Asia. CoS ble grunnlagt i 2006 og har så langt implementert over 115 småskala utviklingsprosjekter i Asia. CoS’ viktigste prosjekt i dag er “Barnehjem Uten Vegger” (BUV).

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 488 6 543 1 403
Andre inntekter 154 94 45
Sum anskaffede midler 642 6 637 1 448
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 958 2 701 1 418
Administrasjonskostnader 80 59 63
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 038 2 760 1 481
Aktivitetsresultat -396 3 877 -33
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 3 115 3 038 0
Omløpsmidler 5 935 6 398 5 557
Sum eiendeler 9 050 9 436 5 557
Formålskapital 8 985 9 382 5 504
Gjeld 65 54 53
Sum formålskapital og gjeld 9 050 9 436 5 557
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.