Salam Norway

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 0 0
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 642 1 209
Andre inntekter 0 149
Sum anskaffede midler 642 1 358
Kostnader innsamling av midler 20 24
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 621 1 416
Administrasjonskostnader 102 176
Finanskostnader 9 0
Sum forbrukte midler 752 1 616
Aktivitetsresultat -110 -258
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018
Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 962 1 072
Sum eiendeler 962 1 072
Formålskapital 962 1 072
Gjeld 0 0
Sum formålskapital og gjeld 962 1 072
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 96,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.