Right To Sight Norge

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 963
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 963
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 931
Administrasjonskostnader 58
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 989
Aktivitetsresultat -26
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 1 071
Sum eiendeler 1 071
Formålskapital 954
Gjeld 117
Sum formålskapital og gjeld 1 071
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.