Right To Play

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland. Lek er livsviktig for barns trivsel, helse og utvikling. I krise og konflikt gir leken rom til å bearbeide opplevelser og normalisering av hverdagen. Lek er også viktig for læring, noe som resulterer i at flere barn går på skole. Når barn deltar i lek får de bedre selvtillit og styrket evne til å utøve sine rettigheter.

Right To Play er tilstede i 15 land og hvert år får 2,3 millioner barn lek inkludert i sin hverdag.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 37 943 37 500 36 164
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 9 170 5 777 4 917
Andre inntekter 2 566 2 707 3 997
Sum anskaffede midler 49 679 45 984 45 078
Kostnader innsamling av midler 1 074 999 1 170
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 617 1 494 1 203
Kostnader til organisasjonens formål 45 295 41 719 41 440
Administrasjonskostnader 806 787 760
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 48 792 44 999 44 573
Aktivitetsresultat 887 985 505
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 7 765 6 921 7 784
Sum eiendeler 7 765 6 921 7 784
Formålskapital 6 544 6 161 5 175
Gjeld 1 220 761 2 608
Sum formålskapital og gjeld 7 764 6 922 7 783
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 88,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.