Right To Play

 Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett til å utvikle barns ferdigheter og bidra til sosial endring i områder som er påvirket av krig, fattigdom og sykdom.

Les mer

Right To Play skaper en trygg atmosfære for barn ved å skape nødvendig håp og tro på en bedre hverdag og fremtid. Vårt arbeid er forankret i FNs Barnekonvensjon om barns rettigheter. Right To Plays` programmer retter seg mot de mest utsatte grupper av barn og unge og inkluderer jenter, funksjonshemmede, barn berørt av HIV/Aids, gatebarn, tidligere barnesoldater og flyktninger. Right To play har prosjekter i mer enn 20 land i Afrika, Asia og Midt-Østen.

FORMÅL Stiftelsens formål er ved hjelp av tilskudd, innsamlede midler og idrettsutøvere som rollemodeller å forbedre hverdagen til barn og unge i og fra de meste vanskeligstilte områdene i verden ved å benytte idrett og lek til å fremme undervisning, utvikling, helse og fred.

VISJON Right To Play skal skape en sunnere og tryggere verden gjennom lek og idrett.

MISJON Right To Play skal gjennom lek og idrett bedre barn og unges hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder for å fremme utvikling, helse og fred. Målet med Right To Play aktiviteter:

  • Grunnleggende utvikling av barn og unge
  • Helsefremmede aktiviteter og forbygging av sykdom
  • Konfliktløsning og fredsfokus
  • Utvikling av og deltakelse i lokalsamfunnet
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 37 943 37 500 36 164
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 9 170 5 777 4 917
Andre inntekter 2 566 2 707 3 997
Sum anskaffede midler 49 679 45 984 45 078
Kostnader innsamling av midler 1 074 999 1 170
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 617 1 494 1 203
Kostnader til organisasjonens formål 45 295 41 719 41 440
Administrasjonskostnader 806 787 760
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 48 792 44 999 44 573
Aktivitetsresultat 887 985 505
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 7 765 6 921 7 784
Sum eiendeler 7 765 6 921 7 784
Formålskapital 6 544 6 161 5 175
Gjeld 1 220 761 2 608
Sum formålskapital og gjeld 7 764 6 922 7 783
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 88,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.