Regnskogfondet

Regnskogfondet redder regnskog for framtidige generasjoner. Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. 

Les mer

Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber vi for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Redder regnskog på tre kontinenter Regnskogfondet startet sitt arbeid i Brasil i 1989. I dag støtter vi prosjekter i Brasil, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela og Paraguay, Malaysia, Indonesia, Papua Ny Guinea, og Den demokratiske republikken Kongo. Alle våre prosjekter drives av lokale organisasjoner og bygger på lokal kompetanse. Best vern gjennom skogens folk. Regnskogfondets mener at de menneskene som bor i regnskogen har størst interesse av og er best egnet til å bevare den. Regnskogfondet støtter indianerne og andre urfolk som lever i og av regnskogene i deres kamp for å beskytte miljøet og oppnå respekt for sine rettigheter. Kunnskap, engasjement og resultater. Regnskogfondet jobber for å øke folks kunnskap og engasjement for regnskog og urfolkspørsmål gjennom media, eget magasin og internett. Regnskogfondet leder Tømmerkampanjen hvor 7 norske miljøorganisasjoner jobber for å stanse handel med ikke bærekraftig tropisk tømmer. Regnskogfondet mottar verdifull støtte fra NORAD, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Operasjon Dagsverk, private givere og næringslivet. Regnskogsfondet er medlem av Innsamlingskontrollen. Regnskogfondet ble stiftet i 1989 og har siden den gang bygd seg opp til å være en av Europas ledende organisasjoner i arbeidet for å bevare regnskogen og sikre regnskogsbeboernes rettigheter. Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender (FIVH) og Miljøagentene utgjør medlemsbasen i organisasjonen og møter på årsmøtet.

Formål: Miljø, Rettigheter, Regnskog
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 236 470 158 604 155 157
Andre tilskudd 22 519 61 124 25 521
Innsamlede midler 39 842 38 195 45 630
Andre inntekter 469 174 0
Sum anskaffede midler 299 300 258 097 226 308
Kostnader innsamling av midler 14 323 11 072 11 347
Andre kostnader til anskaffelse av midler 215 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 260 318 240 066 218 800
Administrasjonskostnader 31 042 22 822 21 569
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 305 898 273 960 251 716
Aktivitetsresultat -6 598 -15 863 -25 408
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 882 1 101 1 244
Omløpsmidler 178 032 188 518 174 114
Sum eiendeler 178 914 189 619 175 358
Formålskapital 93 532 100 001 115 865
Gjeld 85 382 189 618 59 493
Sum formålskapital og gjeld 178 914 289 619 175 358
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 64,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.