Regnskogfondet

Regnskogfondet redder regnskog for framtidige generasjoner. Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. 

Les mer

Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber vi for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Redder regnskog på tre kontinenter Regnskogfondet startet sitt arbeid i Brasil i 1989. I dag støtter vi prosjekter i Brasil, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela og Paraguay, Malaysia, Indonesia, Papua Ny Guinea, og Den demokratiske republikken Kongo. Alle våre prosjekter drives av lokale organisasjoner og bygger på lokal kompetanse. Best vern gjennom skogens folk. Regnskogfondets mener at de menneskene som bor i regnskogen har størst interesse av og er best egnet til å bevare den. Regnskogfondet støtter indianerne og andre urfolk som lever i og av regnskogene i deres kamp for å beskytte miljøet og oppnå respekt for sine rettigheter. Kunnskap, engasjement og resultater. Regnskogfondet jobber for å øke folks kunnskap og engasjement for regnskog og urfolkspørsmål gjennom media, eget magasin og internett. Regnskogfondet leder Tømmerkampanjen hvor 7 norske miljøorganisasjoner jobber for å stanse handel med ikke bærekraftig tropisk tømmer. Regnskogfondet mottar verdifull støtte fra NORAD, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Operasjon Dagsverk, private givere og næringslivet. Regnskogsfondet er medlem av Innsamlingskontrollen. Regnskogfondet ble stiftet i 1989 og har siden den gang bygd seg opp til å være en av Europas ledende organisasjoner i arbeidet for å bevare regnskogen og sikre regnskogsbeboernes rettigheter. Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender (FIVH) og Miljøagentene utgjør medlemsbasen i organisasjonen og møter på årsmøtet.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 158 604 155 157 116 638
Andre tilskudd 61 124 25 521 13 870
Innsamlede midler 38 195 45 630 32 755
Andre inntekter 174 0 10 686
Sum anskaffede midler 258 097 226 308 173 949
Kostnader innsamling av midler 11 072 11 347 8 326
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 240 066 218 800 173 844
Administrasjonskostnader 22 822 21 569 15 231
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 273 960 251 716 197 401
Aktivitetsresultat -15 863 -25 408 -23 452
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 1 101 1 244 0
Omløpsmidler 188 518 174 114 0
Sum eiendeler 189 619 175 358 0
Formålskapital 100 001 115 865 0
Gjeld 189 618 59 493 0
Sum formålskapital og gjeld 289 619 175 358 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 71,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.