Regnskogfondet

Regnskogfondet redder regnskog for framtidige generasjoner. Regnskogfondet støtter konkrete prosjekter i samarbeid med indianere og andre skogfolk for å redde regnskogen i Amazonas, Asia og Afrika. 

Les mer

Overvåking og vern av skogområder, rettshjelp til lokalsamfunn og utdanning på urfolks egne premisser er virkemidler som gir resultater. Samtidig jobber vi for at regjeringer, Verdensbanken og private selskaper endrer politikk og praksis som bidrar til ødeleggelse av regnskog. Redder regnskog på tre kontinenter Regnskogfondet startet sitt arbeid i Brasil i 1989. I dag støtter vi prosjekter i Brasil, Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela og Paraguay, Malaysia, Indonesia, Papua Ny Guinea, og Den demokratiske republikken Kongo. Alle våre prosjekter drives av lokale organisasjoner og bygger på lokal kompetanse. Best vern gjennom skogens folk. Regnskogfondets mener at de menneskene som bor i regnskogen har størst interesse av og er best egnet til å bevare den. Regnskogfondet støtter indianerne og andre urfolk som lever i og av regnskogene i deres kamp for å beskytte miljøet og oppnå respekt for sine rettigheter. Kunnskap, engasjement og resultater. Regnskogfondet jobber for å øke folks kunnskap og engasjement for regnskog og urfolkspørsmål gjennom media, eget magasin og internett. Regnskogfondet leder Tømmerkampanjen hvor 7 norske miljøorganisasjoner jobber for å stanse handel med ikke bærekraftig tropisk tømmer. Regnskogfondet mottar verdifull støtte fra NORAD, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet, Operasjon Dagsverk, private givere og næringslivet. Regnskogsfondet er medlem av Innsamlingskontrollen. Regnskogfondet ble stiftet i 1989 og har siden den gang bygd seg opp til å være en av Europas ledende organisasjoner i arbeidet for å bevare regnskogen og sikre regnskogsbeboernes rettigheter. Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender (FIVH) og Miljøagentene utgjør medlemsbasen i organisasjonen og møter på årsmøtet.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 116 638 127 114 107 157
Andre tilskudd 13 870 0 17 756
Innsamlede midler 32 755 32 446 28 813
Andre inntekter 10 686 167 2 409
Sum anskaffede midler 173 949 159 727 156 135
Kostnader innsamling av midler 8 326 6 403 6 177
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 2 534
Kostnader til organisasjonens formål 173 844 153 976 146 684
Administrasjonskostnader 15 231 13 606 12 824
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 197 401 173 985 163 151
Aktivitetsresultat -23 452 -14 258 -7 016
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 537 160
Omløpsmidler 188 439 195 814
Sum eiendeler 0 188 976 195 974
Formålskapital 164 725 177 142
Gjeld 24 251 18 832
Sum formålskapital og gjeld 0 188 976 195 974
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 74,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.