Redningsselskapet - Norsk Selskab Til Skibbrudnes Redning

Redningsselskapet, Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning (NSSR) er en ideell, humanitær forening som har som mål å redde liv og berge verdier på sjøen. Vi er til for å gjøre sjøvett til allemannseie og arbeider aktivt med forebyggende arbeid rettet mot befolkningen, med særlig vekt på barn og unge. Selskapet ble opprettet i 1891 da det ble stiftet på initiativ fra handelsstanden i Oslo. Å redde liv er kjernen i alt Redningsselskapet gjør.

Les mer

I dag er det fortsatt fiskeriet og kystflåten som står for den største delen av oppdragene til redningsskøytene, men lystbåttrafikken er også en svært viktig «kunde». Redningsselskapet redder liv og berger verder i det norske samfunnet for to milliarder kroner hvert år. Uten vår redningsinnsats ville 30 til 50 liv gått tapt på sjøen hvert år, og 50 til 70 fartøy ville sunket i havet.

Redningsselskapet er en sentral maritim beredskapsaktør, og utfører tre av fire redningsoppdrag til sjøs, meldt via hovedredningssentralen. I tillegg inngår selskapet stadig i flere kommunale beredskapsnettverk og understøtter samfunnet i et helhetlig sikkerhetsperspektiv.

Siden 2016 har Redningsselskapet ført nasjonal drukningsstatistikk. Kunnskap om drukningsulykker er avgjørende for å kunne utvikle treffsikre tiltak for å redusere antall drukningsulykker i Norge.

For å sikre en trygg og forutsigbar økonomi, ble Redningsselskapets Sjøredningsfond opprettet i 2005. Fra tiden med spilleautomater hadde RS store inntekter som ble plassert i finansielle omløpsmidler i påvente av at automatvirksomheten skulle avvikles.

Mange velger å tilgodese Redningsselskapet i sitt testamente. Det er vi er svært takknemlige for. Donasjoner er også helt avgjørende for å anskaffe fartøy og arbeide for å oppnå vår visjon: ingen skal drukne.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 116 679 99 048 97 086
Offentlige tilskudd 280 621 278 049 275 820
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 85 099 117 768 90 936
Andre inntekter 233 645 272 979 178 392
Sum anskaffede midler 716 044 767 844 642 234
Kostnader innsamling av midler 11 369 14 098 23 996
Andre kostnader til anskaffelse av midler 89 178 69 955 74 847
Kostnader til organisasjonens formål 551 702 533 824 494 240
Administrasjonskostnader 23 643 30 799 26 624
Finanskostnader 0 0 10 125
Sum forbrukte midler 675 892 648 676 629 832
Aktivitetsresultat 40 152 119 168 12 402
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 714 976 555 072 529 007
Omløpsmidler 836 940 880 204 834 560
Sum eiendeler 1 551 916 1 435 276 1 363 567
Formålskapital 1 385 083 1 344 931 1 225 763
Gjeld 166 833 89 658 137 055
Sum formålskapital og gjeld 1 551 916 1 434 589 1 362 818
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 86,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.