Redd Barna

Redd Barna Norge ble stiftet i 1946 og er en frivillig, landsdekkende medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.
Redd Barnas verdier bygger på FN’s konvensjon om barns rettigheter og menneskerettighetserklæring.

Les mer

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Vi har et særlig fokus på de mest marginaliserte barna, barn i fattige lokalsamfunn, og barn som bor i områder berørt av krig og konflikt. Redd Barna har 100 000 støttespillere i Norge og frivillige som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna er en del av internasjonale Redd Barna og sammen arbeider vi i 120 land med både langsiktige programmer og humanitær bistand. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.
Redd Barna har fokus på følgende hovedområder:
  • Barns rett til å lære
  • Godt styresett for barns rettigheter
  • Helse og ernæring
  • Barns rett til beskyttelse
  • Humanitær innsats
  • Klima
Hovedkontoret til Redd Barna ligger i Oslo.

Formål: Skole, Utdanning, Barn, Norge, Fritidsaktiviteter, Humanitær bistand, Verden, Barns rettigheter
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 712 684
Offentlige tilskudd 909 462 856 722 832 592
Andre tilskudd 66 911 85 296 50 046
Innsamlede midler 379 612 319 090 311 599
Andre inntekter -28 610 14 534 28 292
Sum anskaffede midler 1 327 375 1 276 354 1 223 213
Kostnader innsamling av midler 87 657 75 432 72 450
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 266 033 1 177 069 1 109 876
Administrasjonskostnader 16 693 15 248 16 051
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 370 383 1 267 749 1 198 377
Aktivitetsresultat -43 008 8 605 24 836
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 36 081 29 709 22 900
Omløpsmidler 799 471 585 725 686 463
Sum eiendeler 835 552 615 434 709 363
Formålskapital 459 618 406 773 400 168
Gjeld 375 934 208 660 309 195
Sum formålskapital og gjeld 835 552 615 433 709 363
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 76,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.