Prosjekt Haiti

Prosjekt Haiti (PH) er en ideell, humanitær og partipolitisk nøytral organisasjon startet i år 2000.

Les mer

PH jobber for å skape økonomiske og sosiale forbedringer i målgruppens levekår. Vårt arbeid er primært rettet mot barn/ungdom og kvinner i bydelen Delmas i Port au Prince og i landsbyen Saint Louis du Sud. I tett samarbeid med lokalbefolkningen driver PH en rekke prosjekter med fokus på utdanning, yrkesopplæring, verdiskaping, ungdomsaktiviteter og helse. Alle prosjektene drives av PHs lokalt ansatte og finansieres med midler gitt av organisasjoner, bedrifter og myndigheter (Norad), samt gjennom innsamlinger og faste givere (Prosjekt Haiti venner). 

Det er ansatt en daglig leder i Norge. Styret og andre prosjektmedarbeidere i Norge jobber på frivillig basis med promotering og pengeinnsamlinger. En viktig del av vårt arbeid i Norge er å informere om situasjonen på Haiti og vårt arbeid der. I tillegg til å presentere den harde virkelighet fra Haiti, ønsker vi også å fokusere på de mange positive aspektene ved Haiti, for eksempel at landet har en rik kultur knyttet til kunst, poesi og musikk.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd -10 1 300 1 708
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 870 1 587 2 007
Andre inntekter 92 89 9
Sum anskaffede midler 1 952 2 976 3 724
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 951 2 901 4 180
Administrasjonskostnader 147 155 258
Finanskostnader 2 43 22
Sum forbrukte midler 4 100 3 099 4 460
Aktivitetsresultat -2 148 -123 -736
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 1 076 3 261 3 690
Omløpsmidler 244 283 124
Sum eiendeler 1 320 3 544 3 814
Formålskapital 1 296 3 444 3 737
Gjeld 25 101 78
Sum formålskapital og gjeld 1 321 3 545 3 815
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.