Pant mot Kreft

Eilen som er foreningens initiativtaker mistet moren sin i kreft for snaut 2 år siden. Hun ønsket å gjøre en forskjell og solgte rekkehuset etter moren for å investere alt i dette prosjektet. Pant mot Kreft har nå over 4000 beholdere i både plast og papp på lager. Nå trenger vi masse positivitet og engasjement for å få alle plassert ut.
De bedrifter som har beholdere plassert hos seg bidrar til:
• Bedre miljø hvor de ansatte er de viktigste bidragsyterne
• Penger til arbeidet for kreftsaken
• Sysselsetting - norske attføringsbedrifter får jobben med å samle inn pantebeholderne
Slik kommer du i gang
Ta kontakt med Pant mot kreft på e-post dugnad@pantmotkreft.info eller på Pant mot kreft på Facebook i dag!
Du er og velkommen til å kontakte prosjektleder på telefon 45 66 06 06
Les mer om oss på web: http://www.pantmotkreft.info

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.