Økologisk Norge

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014.

Formål: Mat, Økologi, Landbruk
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 2 135 0 1 555
Offentlige tilskudd 11 990 12 694 12 499
Andre tilskudd 3 754 4 016 3 791
Innsamlede midler 1 0 0
Andre inntekter 2 225 1 383 2 144
Sum anskaffede midler 20 105 18 093 19 989
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 544 447 567
Kostnader til organisasjonens formål 18 213 16 343 16 289
Administrasjonskostnader 3 178 2 905 2 570
Finanskostnader 21 0 0
Sum forbrukte midler 21 956 19 695 19 426
Aktivitetsresultat -1 851 -1 602 563
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 2 32
Omløpsmidler 15 471 16 758 7 618
Sum eiendeler 15 471 16 760 7 650
Formålskapital 2 723 4 574 4 380
Gjeld 12 748 12 186 3 269
Sum formålskapital og gjeld 15 471 16 760 7 649
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.