Økologisk Norge

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014.

Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 0 1 555 1 563
Offentlige tilskudd 12 694 12 499 12 984
Andre tilskudd 4 016 3 791 256
Innsamlede midler 0 0 2
Andre inntekter 1 383 2 144 1 998
Sum anskaffede midler 18 093 19 989 16 803
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 447 567 580
Kostnader til organisasjonens formål 16 343 16 289 13 743
Administrasjonskostnader 2 905 2 570 2 616
Finanskostnader 0 0 1
Sum forbrukte midler 19 695 19 426 16 940
Aktivitetsresultat -1 602 563 -137
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 2 32 61
Omløpsmidler 16 758 7 618 12 412
Sum eiendeler 16 760 7 650 12 473
Formålskapital 4 574 4 380 3 817
Gjeld 12 186 3 269 8 596
Sum formålskapital og gjeld 16 760 7 649 12 413
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 0,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.