Økologisk Norge

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 1 555 1 563 1 663
Offentlige tilskudd 12 499 12 984 12 988
Andre tilskudd 3 791 256 0
Innsamlede midler 0 2 11
Andre inntekter 2 144 1 998 2 355
Sum anskaffede midler 19 989 16 803 17 017
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 567 580 480
Kostnader til organisasjonens formål 16 289 13 743 13 260
Administrasjonskostnader 2 570 2 616 2 139
Finanskostnader 0 1 1
Sum forbrukte midler 19 426 16 940 15 880
Aktivitetsresultat 563 -137 1 137
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 32 61 0
Omløpsmidler 7 618 12 412 8 323
Sum eiendeler 7 650 12 473 8 323
Formålskapital 4 380 3 817 3 938
Gjeld 3 269 8 596 4 385
Sum formålskapital og gjeld 7 649 12 413 8 323
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 0,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.