Økologisk Norge

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 1 663 1 735 1 430
Offentlige tilskudd 12 988 12 773 11 731
Andre tilskudd 0 7 983
Innsamlede midler 11 0 27
Andre inntekter 2 355 2 341 3 021
Sum anskaffede midler 17 017 16 856 17 192
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 480 580 631
Kostnader til organisasjonens formål 13 260 13 234 12 440
Administrasjonskostnader 2 139 2 715 3 250
Finanskostnader 1 1 0
Sum forbrukte midler 15 880 16 530 16 321
Aktivitetsresultat 1 137 326 871
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 8 323 7 054 6 788
Sum eiendeler 8 323 7 054 6 788
Formålskapital 3 938 2 802 2 188
Gjeld 4 385 4 252 4 600
Sum formålskapital og gjeld 8 323 7 054 6 788
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.