Oasis of Hope

Mange barn i verden lever under uverdige forhold. Ifølge FN’s barnekonvensjon har alle barn rett til de mest grunnleggende ting, som mat, klær, skolegang og omsorg.

Vårt mål er å bidra til at fattige og foreldreløse barn i Kenya skal få mulighet til skolegang. Dette gjør vi ved å gi dem mat, omsorg og undervisning på Oasis of Hope-skolen hver dag.

Skolen har ca. 200 elever fra babyclass til og med 9. trinn, med en klasse pr. trinn. Skolen har tretten lærere og to kokker. Disse gjør alle en fabelaktig innsats for at elevene skal få en god og trygg skolehverdag. Selv om lønna er minimal, står de på hver dag for at elevene skal få mat og undervisning. Mange av barna ser på skolen som sitt hjem, og tilbringer også store deler av helgene på skolen. Her treffer de andre barn å leke med og det er alltid en eller flere lærere tilstede.

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 546
Innsamlede midler 452
Andre inntekter 195
Sum anskaffede midler 1 193
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1
Kostnader til organisasjonens formål 1 115
Administrasjonskostnader 4
Finanskostnader 1
Sum forbrukte midler 1 121
Aktivitetsresultat 72
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 568
Sum eiendeler 568
Formålskapital 513
Gjeld 28
Sum formålskapital og gjeld 541
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.