NORWAC - Norwegian Aid Commitee

NORWAC er en humanitær organisasjon som jobber med helse-relaterte prosjekter i Midt-Østen.

Formål: Bistand, Helse, Humanitær bistand, Gaza, Medisinsk nødhjelp, Syria, Midt-Østen, Libanon
Aktivitetsregnskap 2022 2021
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 0 0
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 37 268
Andre inntekter 0 0
Sum anskaffede midler 37 268
Kostnader innsamling av midler 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 107 106
Administrasjonskostnader 0 0
Finanskostnader 0 0
Sum forbrukte midler 107 106
Aktivitetsresultat -70 162
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021
Anleggsmidler 0 0
Omløpsmidler 144 214
Sum eiendeler 144 214
Formålskapital 144 214
Gjeld 0 0
Sum formålskapital og gjeld 144 214
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.