Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi støtter folk i deres kamp for mer makt, for mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen.

Les mer

Norsk Folkehjelp er en medlemsstyrt organisasjon med ca. 10 500 medlemmer organisert i lokale lag over hele landet. Førstehjelp, fjellredning og katastrofeberedskap er en sentral del av lagenes virksomhet. Andre innsatsområder er drift av flyktningmottak og antirasistisk arbeid. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp engasjert i mer enn 30 land. Lokal forankring er nøkkelen til levedyktige prosjekter, og derfor arbeider vi alltid gjennom lokale samarbeidspartnere og lokale myndigheter. Norsk Folkehjelp er en av verdens fremste organisasjoner på humanitær minerydding, og vi har arbeidet aktivt i Norge og internasjonalt for et forbud mot landminer og klasebomber.

Norsk Folkehjelps arbeid bygger på to grunnpilarer, med undertemaer:

  • Rettferdig fordeling av makt og ressurser Internasjonal solidaritet Inkludering og flyktningarbeid Demokratiutvikling i partnerskap med folkelige organisasjoner
  • Vern om liv og helse Minerydding Redningstjeneste og ulykkesforebyggende arbeid

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 4 985 4 988 5 028
Offentlige tilskudd 886 312 770 800 790 137
Andre tilskudd 52 220 33 924 56 358
Innsamlede midler 84 558 93 472 88 907
Andre inntekter 38 633 43 825 67 889
Sum anskaffede midler 1 066 708 947 009 1 008 319
Kostnader innsamling av midler 25 900 24 788 26 198
Andre kostnader til anskaffelse av midler 14 050 9 363 10 295
Kostnader til organisasjonens formål 1 010 530 918 431 949 318
Administrasjonskostnader 14 733 10 577 41 388
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 065 213 963 159 1 027 199
Aktivitetsresultat 1 495 -16 150 -18 880
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 14 646 16 160 21 500
Omløpsmidler 741 578 781 455 635 204
Sum eiendeler 756 224 797 615 656 704
Formålskapital 226 965 221 472 237 623
Gjeld 529 257 576 143 419 081
Sum formålskapital og gjeld 756 222 797 615 656 704
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 69,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.