Norsahel

Norsk Sahel Sjølvhjelp Organisasjon (NorSahel) blei stifta i mai 2013 og er ein non-profit og uavhengig organisasjon som arbeider for langsiktig utvikling i Mali, Vest Afrika. NorSahel blei stifta av ei gruppe personar som ivrar for god og langsiktig hjelp til landet. Vi har base i Telemark.

Les mer

Vår visjon: Redusere uverdig fattigdom i Mali og gje innbyggjarane moglegheit, evne og støtte til å oppnå ein berekraftig og sosialt akseptabel livskvalitet. Hovudsatsinga er retta mot helse til nyfødde og kvinner og utdanning av jenter.

NorSahel har eit breitt nettverk i Mali og har kontor i landet. NorSahel legg tydeleg vekt på hjelp til sjølvhjelp og berekraft, derav namnet. Vi arbeider ut frå ein strategi som skal bistå mottakar til å finne fram til eigne ressursar og ta ansvar for utvikling sjølv. Hjelpa blir kanalisert gjennom nasjonale strukturar og ikkje på sida av desse, nettopp for å sikre bærekraftig utvikling. 

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 2 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 1 625 700 880
Innsamlede midler 199 199 107
Andre inntekter 17 0 0
Sum anskaffede midler 1 841 901 987
Kostnader innsamling av midler 51 21 6
Andre kostnader til anskaffelse av midler 4 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 672 1 074 574
Administrasjonskostnader 145 97 60
Finanskostnader 4 15 0
Sum forbrukte midler 1 876 1 207 640
Aktivitetsresultat -35 -306 347
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 747 747 115
Sum eiendeler 747 747 115
Formålskapital 123 123 62
Gjeld 624 624 53
Sum formålskapital og gjeld 747 747 115
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 74,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.