Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet jobber for å stoppe tapet av verdifull natur og redusere klimagassutslipp. Med 22 000 medlemmer og frivillige i hele landet jobber Naturvernforbundet lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å verne og forvalte naturen og miljøet på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. 

Les mer

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 6 037 5 810 5 622
Offentlige tilskudd 26 812 26 500 32 872
Andre tilskudd 6 058 5 115 5 223
Innsamlede midler 3 196 2 961 2 613
Andre inntekter 5 298 2 997 3 702
Sum anskaffede midler 47 401 43 383 50 032
Kostnader innsamling av midler 847 823 926
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 332 2 438 2 542
Kostnader til organisasjonens formål 38 790 35 470 42 012
Administrasjonskostnader 4 306 3 754 3 640
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 46 275 42 485 49 120
Aktivitetsresultat 1 126 898 912
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 1 103 1 243 1 113
Omløpsmidler 19 557 16 163 18 094
Sum eiendeler 20 660 17 406 19 207
Formålskapital 8 905 7 779 6 878
Gjeld 11 754 9 627 12 329
Sum formålskapital og gjeld 20 659 17 406 19 207
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 73,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.