Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet jobber for å stoppe tapet av verdifull natur og redusere klimagassutslipp. Med 36 081 medlemmer og frivillige i hele landet jobber Naturvernforbundet lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å verne og forvalte naturen og miljøet på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. 

Les mer

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.
Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Formål: Miljøvern, Strandrydding, Naturvern, Politisk påvirkning
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 8 565 7 972 6 796
Offentlige tilskudd 31 891 31 248 27 670
Andre tilskudd 7 213 14 540 14 646
Innsamlede midler 4 834 6 789 4 225
Andre inntekter 2 359 2 789 3 889
Sum anskaffede midler 54 862 63 338 57 226
Kostnader innsamling av midler 739 721 628
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 726 2 564 2 519
Kostnader til organisasjonens formål 51 543 50 768 44 995
Administrasjonskostnader 5 389 4 039 4 204
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 60 397 58 092 52 346
Aktivitetsresultat -5 535 5 246 4 880
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 301 724 929
Omløpsmidler 38 337 40 802 29 774
Sum eiendeler 38 638 41 526 30 703
Formålskapital 13 504 19 041 13 795
Gjeld 25 205 22 486 16 909
Sum formålskapital og gjeld 38 709 41 527 30 704
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 84,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.