Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet jobber for å stoppe tapet av verdifull natur og redusere klimagassutslipp. Med 36 081 medlemmer og frivillige i hele landet jobber Naturvernforbundet lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å verne og forvalte naturen og miljøet på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. 

Les mer

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.
Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Formål: Miljøvern, Strandrydding, Naturvern, Politisk påvirkning
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 8 826 8 565 7 972
Offentlige tilskudd 34 573 31 891 31 248
Andre tilskudd 11 394 7 213 14 540
Innsamlede midler 6 491 4 834 6 789
Andre inntekter 2 562 2 359 2 789
Sum anskaffede midler 63 846 54 862 63 338
Kostnader innsamling av midler 758 739 721
Andre kostnader til anskaffelse av midler 4 012 2 726 2 564
Kostnader til organisasjonens formål 59 047 51 543 50 768
Administrasjonskostnader 4 235 5 389 4 039
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 68 052 60 397 58 092
Aktivitetsresultat -4 206 -5 535 5 246
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 148 301 724
Omløpsmidler 25 790 38 337 40 802
Sum eiendeler 25 938 38 638 41 526
Formålskapital 9 298 13 504 19 041
Gjeld 18 719 25 205 22 486
Sum formålskapital og gjeld 28 017 38 709 41 527
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 88,3%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.