Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet jobber for å stoppe tapet av verdifull natur og redusere klimagassutslipp. Med 22 000 medlemmer og frivillige i hele landet jobber Naturvernforbundet lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å verne og forvalte naturen og miljøet på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. 

Les mer

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 6 796 6 037 5 810
Offentlige tilskudd 27 670 26 812 26 500
Andre tilskudd 14 646 6 058 5 115
Innsamlede midler 4 225 3 196 2 961
Andre inntekter 3 889 5 298 2 997
Sum anskaffede midler 57 226 47 401 43 383
Kostnader innsamling av midler 628 847 823
Andre kostnader til anskaffelse av midler 2 519 2 332 2 438
Kostnader til organisasjonens formål 44 995 38 790 35 470
Administrasjonskostnader 4 204 4 306 3 754
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 52 346 46 275 42 485
Aktivitetsresultat 4 880 1 126 898
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 929 1 103 1 243
Omløpsmidler 29 774 19 557 16 163
Sum eiendeler 30 703 20 660 17 406
Formålskapital 13 795 8 905 7 779
Gjeld 16 909 11 754 9 627
Sum formålskapital og gjeld 30 704 20 659 17 406
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 85,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.