Norges Myalgisk Encefalopati Forening

Organisasjonene leverer regnskap fra og med det året de ble registrert. Denne organisasjonen har blitt registrert i Innsamlingsregisteret i løpet av 2013/2014.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 1 477 1 309 0
Offentlige tilskudd 2 152 1 963 1 502
Andre tilskudd 72 72 77
Innsamlede midler 1 822 1 948 711
Andre inntekter 108 95 223
Sum anskaffede midler 5 631 5 387 2 513
Kostnader innsamling av midler 56 69 72
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 446 3 425 2 807
Administrasjonskostnader 507 441 382
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 4 009 3 935 3 261
Aktivitetsresultat 1 622 1 452 -748
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 21 29 37
Omløpsmidler 5 633 3 948 2 652
Sum eiendeler 5 654 3 977 2 689
Formålskapital 5 119 3 496 4 043
Gjeld 535 481 609
Sum formålskapital og gjeld 5 654 3 977 4 652
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 96,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.