Norges Miljøvernforbund

Norges Miljøvernforbund er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen. NMF har aktive medlemmer og nærmiljøgrupper over hele landet, og vi har regionskontorer i Tromsø, Trondheim og Oslo.
Norges Miljøvernforbund er Norges mest aktive frivillige organisasjon innen miljøvern. NMF arbeider utrettelig med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mye av den første tiden har gått med til å bygge opp organisasjonen, der vi satser sterkt på å skaffe oss moderne utstyr og skape et apparat som gjør organisasjonen mest mulig stabil, uavhengig og uangripelig. Dette gjør vi for å kunne gjøre det vi egentlig vil: Drive aktivt, effektivt og pågående miljøvernarbeid opp mot tvilende politikere og etablerte forurensningskilder, og ikke minst være en faglig tungvekter innenfor miljøvern og miljøvernrådgivning.

Formål: Miljøvern, Miljø, Strandrydding, Plast, Vindkraft, Oppdrett
Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.