Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Vi har tilbud og fordeler som kan hjelpe, uansett hvor lite du ser. I dag er åtte av ti medlemmer hos oss svaksynte.

Les mer

Norges Blindeforbund:

 • har 11.000 medlemmer
 • har fylkeslag i hvert fylke
 • har aktiviteter for barn og ungdom
 • arrangerer rehabiliteringskurs
 • driver bistandsarbeid
 • driver egen førerhundskole
 • har flere ulike givertjenester
 • har eget arbeidssenter for synshemmede
 • driver et omfattende arbeid i forhold til interessepolitikk

Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Målet er fortsatt langt unna, men at det i dag finnes synshemmede i mer enn 100 forskjellige yrker, viser at synshemmedes egen interesseorganisasjon har sin “misjon”.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 1 626 1 690 1 802
Offentlige tilskudd 126 759 125 198 65 142
Andre tilskudd 0 0 59 213
Innsamlede midler 140 769 132 376 149 414
Andre inntekter 38 514 40 192 44 999
Sum anskaffede midler 307 668 299 456 320 570
Kostnader innsamling av midler 45 597 44 522 39 466
Andre kostnader til anskaffelse av midler 14 104 14 551 17 842
Kostnader til organisasjonens formål 227 437 218 092 217 132
Administrasjonskostnader 7 185 7 157 6 420
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 294 323 284 322 280 860
Aktivitetsresultat 13 345 15 134 39 710
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 199 248 198 463 198 586
Omløpsmidler 159 196 150 256 143 017
Sum eiendeler 358 444 348 719 341 603
Formålskapital 270 870 257 523 242 388
Gjeld 87 573 91 197 99 215
Sum formålskapital og gjeld 358 443 348 720 341 603
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 67,6%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.