Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig. Vi har tilbud og fordeler som kan hjelpe, uansett hvor lite du ser. I dag er åtte av ti medlemmer hos oss svaksynte.

Les mer

Norges Blindeforbund:

 • har 11.000 medlemmer
 • har fylkeslag i hvert fylke
 • har aktiviteter for barn og ungdom
 • arrangerer rehabiliteringskurs
 • driver bistandsarbeid
 • driver egen førerhundskole
 • har flere ulike givertjenester
 • har eget arbeidssenter for synshemmede
 • driver et omfattende arbeid i forhold til interessepolitikk

Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Målet er fortsatt langt unna, men at det i dag finnes synshemmede i mer enn 100 forskjellige yrker, viser at synshemmedes egen interesseorganisasjon har sin “misjon”.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 1 543 1 626 1 690
Offentlige tilskudd 141 460 126 759 125 198
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 149 981 140 769 132 376
Andre inntekter 42 671 38 514 40 192
Sum anskaffede midler 335 655 307 668 299 456
Kostnader innsamling av midler 47 829 45 597 44 522
Andre kostnader til anskaffelse av midler 14 125 14 104 14 551
Kostnader til organisasjonens formål 237 419 227 437 218 092
Administrasjonskostnader 7 967 7 185 7 157
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 307 340 294 323 284 322
Aktivitetsresultat 28 315 13 345 15 134
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 195 814 199 248 198 463
Omløpsmidler 176 974 159 196 150 256
Sum eiendeler 372 788 358 444 348 719
Formålskapital 299 161 270 870 257 523
Gjeld 73 626 87 573 91 197
Sum formålskapital og gjeld 372 787 358 443 348 720
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 68,1%
 • Innsamlingsprosent

 • Administrasjonsprosent

 • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.