Namibiaforeningen

Namibiaforeningen ble etablert i 1980 som en solidaritetsorganisasjon, og har i tillegg vært bistandsorganisasjon fra 1990 da Namibia fikk sin selvstendighet. Foreningen har hovedkontor i Elverum. Namibiaforeningen har rammeavtaler med Norad på utviklingsbistand og informasjon. Namibiaforeningen er frittstående og selveiende. Formålet er å støtte det namibiske folket og andre i det sørlige Afrika som arbeider for demokratisk utvikling, respekt for menneskerettigheter og økonomisk og sosial rettferdighet.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 31 33 41
Offentlige tilskudd 320 250 260
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 458 456 216
Andre inntekter 1 064 912 242
Sum anskaffede midler 1 873 1 651 759
Kostnader innsamling av midler 38 27 21
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 526 1 489 1 506
Administrasjonskostnader 308 355 518
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 872 1 871 2 045
Aktivitetsresultat 1 -220 -1 286
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 077 1 136 1 416
Sum eiendeler 1 077 1 136 1 416
Formålskapital 894 890 1 109
Gjeld 183 246 307
Sum formålskapital og gjeld 1 077 1 136 1 416
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 91,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.