Namibiaforeningen

Namibiaforeningen ble etablert i 1980 som en solidaritetsorganisasjon, og har i tillegg vært bistandsorganisasjon fra 1990 da Namibia fikk sin selvstendighet. Foreningen har hovedkontor i Elverum. Namibiaforeningen har rammeavtaler med Norad på utviklingsbistand og informasjon. Namibiaforeningen er frittstående og selveiende. Formålet er å støtte det namibiske folket og andre i det sørlige Afrika som arbeider for demokratisk utvikling, respekt for menneskerettigheter og økonomisk og sosial rettferdighet.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 33 41 36
Offentlige tilskudd 250 260 362
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 456 216 155
Andre inntekter 912 242 776
Sum anskaffede midler 1 651 759 1 329
Kostnader innsamling av midler 27 21 8
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 489 1 506 1 377
Administrasjonskostnader 355 518 592
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 871 2 045 1 977
Aktivitetsresultat -220 -1 286 -648
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 136 1 416 1 894
Sum eiendeler 1 136 1 416 1 894
Formålskapital 890 1 109 1 696
Gjeld 246 307 198
Sum formålskapital og gjeld 1 136 1 416 1 894
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 94,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.