Mission Aviation Fellowship

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 54
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 3 072
Innsamlede midler 16 475
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 19 601
Kostnader innsamling av midler 2 661
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 12 097
Administrasjonskostnader 2 582
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 17 340
Aktivitetsresultat 2 261
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 42
Omløpsmidler 4 363
Sum eiendeler 4 405
Formålskapital 3 780
Gjeld 1 098
Sum formålskapital og gjeld 4 878
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 83,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.