Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjonsorganisasjon som består av en bred allianse av enkeltmennesker, grupper, kirker, organisasjoner og internasjonale partnere. Vi støtter et stort og variert arbeid i ti land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Misjonsalliansen ble grunnlagt i 1901 og er en av Norges største misjonsorganisasjoner.

Les mer

Visjon: På jorda som i himmelen

Oppdrag: Vi fremelsker verdighet i en urettferdig verden

Misjonsalliansens tre strategiske oppdrag er:

Bygge lokalsamfunn: Vi vil bygge robuste og inkluderende lokalsamfunn med evne til å stå opp for egne rettigheter, skape effektive og ansvarlige organisasjoner og bære sin egen fremtid.

Arbeid og inntekt: Vi vil gi enkeltmennesker, lokalsamfunn, banker og bedrifter de ressursene de trenger for å fremme bærekraftig økonomisk vekst, oppnå full og produktiv sysselsetting, skape verdige jobber for alle og varig sosial innvirkning på samfunnet.

Mobilisere for rettferdighet: Vi vil mobilisere enkeltmennesker, familier, kirker og andre støttespillere til å være endringsagenter som kjemper mot fattigdom og for rettferdighet, både lokalt og internasjonalt.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 56 236 47 538 48 888
Andre tilskudd 0 1 931 1 290
Innsamlede midler 66 768 64 930 62 511
Andre inntekter 3 838 4 145 3 878
Sum anskaffede midler 126 842 118 544 116 567
Kostnader innsamling av midler 10 982 14 005 13 919
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 155 1 120 871
Kostnader til organisasjonens formål 107 817 102 092 93 630
Administrasjonskostnader 6 868 5 495 4 866
Finanskostnader 1 0 0
Sum forbrukte midler 126 823 122 712 113 286
Aktivitetsresultat 19 -4 168 3 281
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 111 538 109 407 108 334
Omløpsmidler 65 430 67 459 67 397
Sum eiendeler 176 968 176 866 175 731
Formålskapital 126 810 126 790 130 955
Gjeld 50 158 50 076 44 776
Sum formålskapital og gjeld 176 968 176 866 175 731
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 83,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.