Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig diakonal misjonsorganisasjon, som i snart 120 år har bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro. Misjonsalliansen jobber i Asia, Sør-Amerika og Afrika med samfunnsutvikling, arbeid og inntekt og mobilisering for rettferdighet.

Les mer

Visjon: Vi gir livet en sjanse!

Misjon: Fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling.

Sammen vil vi kjempe for å frigjøre de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle. Hovedsatsingene er mikrokreditt, helse og hiv/aids, skole, vann, og arbeid blant funksjonshemmede.

Vi jobber i nært samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og foreninger for at mennesker selv skal kunne skape en bedre fremtid for seg selv og landet de lever i. Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere har en ansvarsfølelse og et eierforhold til prosjektene. Slik er vi med å skape en bærekraft som sikrer verdien av arbeidet også i tiden som kommer.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 47 538 48 888 38 119
Andre tilskudd 1 931 1 290 1 867
Innsamlede midler 64 930 62 511 69 840
Andre inntekter 4 145 3 878 8 629
Sum anskaffede midler 118 544 116 567 118 455
Kostnader innsamling av midler 14 005 13 919 13 242
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 120 871 604
Kostnader til organisasjonens formål 102 092 93 630 95 877
Administrasjonskostnader 5 495 4 866 5 312
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 122 712 113 286 115 035
Aktivitetsresultat -4 168 3 281 3 420
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 109 407 108 334 113 381
Omløpsmidler 67 459 67 397 57 522
Sum eiendeler 176 866 175 731 170 903
Formålskapital 126 790 130 955 123 890
Gjeld 50 076 44 776 47 014
Sum formålskapital og gjeld 176 866 175 731 170 904
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 78,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.