Misjon Uten Grenser

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 44 688 43 185
Andre inntekter 1 110 996
Sum anskaffede midler 45 798 44 181
Kostnader innsamling av midler 6 429 6 412
Andre kostnader til anskaffelse av midler 32 32
Kostnader til organisasjonens formål 37 485 36 622
Administrasjonskostnader 1 713 1 731
Finanskostnader 0 0
Sum forbrukte midler 45 659 44 797
Aktivitetsresultat 139 -616
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018
Anleggsmidler 6 746 6 837
Omløpsmidler 3 146 3 139
Sum eiendeler 9 892 9 976
Formålskapital 8 456 8 317
Gjeld 1 435 1 659
Sum formålskapital og gjeld 9 891 9 976
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 85,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.