Mercy Ships Norge

Mercy Ships er en internasjonal kristen hjelpeorganisasjon, som bruker sykehusskip og landbaserte prosjekter til å bringe livsforvandlende helsetjenester til noen av verdens fattigste mennesker.

Les mer

Siden 1978 har Mercy Ships tjent mer enn 2,1 millioner mennesker. Landene som blir betjent av Mercy Ships er rangert som de fattigste i verden av FN (Human Development Index).

Mercy Ships tilbyr sine tjenester gratis til alle trengende, uavhengig av rase, kjønn eller religion.

Aktivitetsregnskap 2018 2017 2016
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 13 112 10 943 10 173
Andre tilskudd 328 0 0
Innsamlede midler 8 113 8 444 7 228
Andre inntekter 111 6 213
Sum anskaffede midler 21 664 19 393 17 614
Kostnader innsamling av midler 2 547 2 210 1 324
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 16 346 15 348 15 730
Administrasjonskostnader 1 138 1 593 940
Finanskostnader 4 4 4
Sum forbrukte midler 20 035 19 147 17 998
Aktivitetsresultat 1 629 246 -384
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2018 2017 2016
Anleggsmidler 6 12 17
Omløpsmidler 6 078 1 601 1 245
Sum eiendeler 6 084 1 613 1 262
Formålskapital 1 857 864 617
Gjeld 4 227 749 645
Sum formålskapital og gjeld 6 084 1 613 1 262
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2018 68,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.