Mercy Ships Norge

Mercy Ships er en internasjonal kristen hjelpeorganisasjon, som bruker sykehusskip og landbaserte prosjekter til å bringe livsforvandlende helsetjenester til noen av verdens fattigste mennesker.

Les mer

Siden 1978 har Mercy Ships tjent mer enn 2,1 millioner mennesker. Landene som blir betjent av Mercy Ships er rangert som de fattigste i verden av FN (Human Development Index).

Mercy Ships tilbyr sine tjenester gratis til alle trengende, uavhengig av rase, kjønn eller religion.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 13 567 16 526 13 112
Andre tilskudd 302 378 328
Innsamlede midler 13 216 6 714 8 113
Andre inntekter 961 3 408 111
Sum anskaffede midler 28 046 27 026 21 664
Kostnader innsamling av midler 2 835 2 462 2 547
Andre kostnader til anskaffelse av midler 536 696 0
Kostnader til organisasjonens formål 23 484 22 124 16 346
Administrasjonskostnader 1 095 786 1 138
Finanskostnader 15 3 4
Sum forbrukte midler 27 965 26 071 20 035
Aktivitetsresultat 81 955 1 629
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 22 917 5 6
Omløpsmidler 6 329 4 936 6 078
Sum eiendeler 29 246 4 941 6 084
Formålskapital 2 989 2 819 1 857
Gjeld 3 454 2 122 4 227
Sum formålskapital og gjeld 6 443 4 941 6 084
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 78,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.