Marys Venner Marys Friends Foundation

Marys Venner er en idealistisk, nøytral og uavhengig norsk hjelpeorganisasjon som gir fattige barn og ungdom i Sri Lanka, Thailand og Bangalore i India en sjanse til et verdig liv gjennom individuell fjernadopsjon. Det gis også støtte til kollektivt fadderskap.

Les mer

Vi startet i 1979 og kan vise til gode resultater da vi arbeider langsiktig og følger barna fra de er små til de er voksne og kan stå på egne ben. For kr. 300,- pr. måned sørger vi for at fattige barn som har mistet sine foreldre, er forlatt på grunn av fattigdom, er misbrukt eller som lever i en slum uten sjanser til et verdig liv, får et trygt liv, næringsrik mat, klær, helsestell, en seng å sove i og utdannelse. I tillegg drifter vi flere treningssentra i data samt en yrkesrettet kostskole for unge jenter slik at fattig ungdom kan få seg et yrke eller tilgang til videre studier.

Alle medarbeidere i Norge arbeider uten noen form for lønn eller godtgjørelse med unntak for en timebetalt sekretær.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 4 182 4 426 5 217
Andre inntekter 15 31 36
Sum anskaffede midler 4 197 4 457 5 253
Kostnader innsamling av midler 8 25 25
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 746 4 149 4 480
Administrasjonskostnader 322 580 503
Finanskostnader 13 0 0
Sum forbrukte midler 4 089 4 754 5 008
Aktivitetsresultat 108 -297 245
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 2 280 1 677 2 781
Sum eiendeler 2 280 1 677 2 781
Formålskapital 1 219 1 111 1 409
Gjeld 1 061 566 1 372
Sum formålskapital og gjeld 2 280 1 677 2 781
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,8%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.