LHL

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 91 284 77 704 78 062
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 91 284 77 704 78 062
Kostnader innsamling av midler 25 869 22 180 27 224
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 34 750 37 394 47 188
Administrasjonskostnader 4 190 2 227 3 697
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 64 809 61 801 78 109
Aktivitetsresultat 26 475 15 903 -47
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 1 832 205 0 0
Omløpsmidler 250 455 0 0
Sum eiendeler 2 082 660 0 0
Formålskapital 102 808 0 0
Gjeld 1 979 852 0 0
Sum formålskapital og gjeld 2 082 660 0 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 71,7%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.