Leger Uten Grenser Norge Medecins Sans Frontieres Norway

Leger Uten Grenser er en nøytral, uavhengig og upartisk medisinsk hjelpeorganisasjon som hjelper dem som trenger det mest, uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser har prosjekter i over 70 land, og i 2012 fikk over 10 millioner mennesker medisinsk behandling.

Les mer

Leger Uten Grenser gir medisinsk nødhjelp til mennesker rammet av krig, konflikter og naturkatastrofer, og der mennesker ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. Men det er ikke alltid dette er tilstrekkelig; derfor skal vi også bære vitne om overgrep og urettferdighet - fordi færre dør når flere vet.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 478 314 424 320 402 048
Andre inntekter 8 768 6 023 5 558
Sum anskaffede midler 487 082 430 343 407 606
Kostnader innsamling av midler 77 091 70 695 65 544
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 385 034 342 810 323 672
Administrasjonskostnader 12 925 12 639 15 488
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 475 050 426 144 404 704
Aktivitetsresultat 12 032 4 199 2 902
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 12 963 1 304 2 183
Omløpsmidler 184 081 88 913 100 100
Sum eiendeler 197 044 90 217 102 283
Formålskapital 38 180 26 148 21 949
Gjeld 158 864 64 070 80 334
Sum formålskapital og gjeld 197 044 90 218 102 283
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 83,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Organisasjonens kommentarer til årsregnskapet:

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og andre som ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. I tillegg varsler vi om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.

Det overordnede målet med all vår virksomhet er å hjelpe mennesker i nød i tråd med grunnleggende humanitære prinsipper. Vi er en organisasjon med engasjerte og idealistiske medlemmer, med rotfeste i og støtte fra det norske samfunnet.

I Norge fokuserer Leger Uten Grenser på målrettet rekruttering av personell til våre feltprosjekter, samt innsamling av midler til gjennomføring av prosjekter. I tillegg driver Leger Uten Grenser Norge informasjonsarbeid for å skape oppmerksomhet om humanitære kriser, og jobber med talsmannsarbeid for å skape politisk endring på våre humanitære kjernesaker. Leger Uten Grenser Norge bidrar også med operasjonell støtte til flere av organisasjonens feltprosjekter.

Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.