Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeid i Norge og har over 130 000 medlemmer og omlag 25 000 frivillige.

Les mer

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og at kreftrammede og pårørende skal ha best mulig livskvalitet.
Vi er en aktiv samfunnsaktør og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningsarbeid.
Arbeidet er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.  Den brede støtten i befolkningen gjør oss til den ledende frivillige organisasjonen innen kreftarbeidet i Norge.
Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer og er totalt 200 ansatte.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 25 087 24 310 27 289
Offentlige tilskudd 88 658 28 570 98 905
Andre tilskudd 5 078 77 480 13 095
Innsamlede midler 397 609 419 065 401 592
Andre inntekter 88 421 236 048 7 937
Sum anskaffede midler 604 853 785 473 548 818
Kostnader innsamling av midler 81 430 83 117 77 000
Andre kostnader til anskaffelse av midler 12 157 8 480 11 546
Kostnader til organisasjonens formål 434 431 429 669 445 716
Administrasjonskostnader 10 528 10 198 8 374
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 538 546 531 464 542 636
Aktivitetsresultat 66 307 254 009 6 182
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 21 506 22 309 21 854
Omløpsmidler 1 537 829 1 424 170 1 152 329
Sum eiendeler 1 559 335 1 446 479 1 174 183
Formålskapital 930 837 864 531 610 939
Gjeld 628 498 584 948 563 244
Sum formålskapital og gjeld 1 559 335 1 449 479 1 174 183
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 79,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.