Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeid i Norge og har over 113 000 medlemmer og omlag 20 000 frivillige.

Les mer

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og at kreftrammede og pårørende skal ha best mulig livskvalitet.

Vi er en aktiv samfunnsaktør og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt erbeid og politisk påvirkningsarbeid.

Arbeidet er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.  Den brede støtten i befolkningen gjør oss til den ledende frivillige organisasjonen innen kreftarbeidet i Norge.

Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer og er totalt 180 ansatte.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 24 310 27 289 23 536
Offentlige tilskudd 28 570 98 905 104 498
Andre tilskudd 77 480 13 095 13 507
Innsamlede midler 419 065 401 592 369 473
Andre inntekter 236 048 -7 937 103 460
Sum anskaffede midler 785 473 532 944 614 474
Kostnader innsamling av midler 83 117 77 000 74 467
Andre kostnader til anskaffelse av midler 8 480 11 546 11 251
Kostnader til organisasjonens formål 429 669 445 716 461 473
Administrasjonskostnader 10 198 8 374 7 694
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 531 464 542 636 554 885
Aktivitetsresultat 254 009 -9 692 59 589
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 22 309 21 854 22 920
Omløpsmidler 1 424 170 1 152 329 1 154 316
Sum eiendeler 1 446 479 1 174 183 1 177 236
Formålskapital 864 531 610 939 620 632
Gjeld 584 948 563 244 556 604
Sum formålskapital og gjeld 1 449 479 1 174 183 1 177 236
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 80,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.