Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeid i Norge og har over 130 000 medlemmer og omlag 25 000 frivillige.

Les mer

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og at kreftrammede og pårørende skal ha best mulig livskvalitet.
Vi er en aktiv samfunnsaktør og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningsarbeid.
Arbeidet er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.  Den brede støtten i befolkningen gjør oss til den ledende frivillige organisasjonen innen kreftarbeidet i Norge.
Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer og er totalt 200 ansatte.

Formål: Kreft, Kreftforskning
Aktivitetsregnskap 2021 2020 2019
Medlemsinntekter 27 451 25 087 24 310
Offentlige tilskudd 107 670 88 658 28 570
Andre tilskudd 7 474 5 078 77 480
Innsamlede midler 383 872 397 609 419 065
Andre inntekter 163 590 88 421 236 048
Sum anskaffede midler 690 057 604 853 785 473
Kostnader innsamling av midler 83 861 81 430 83 117
Andre kostnader til anskaffelse av midler 19 587 12 157 8 480
Kostnader til organisasjonens formål 500 452 434 431 429 669
Administrasjonskostnader 7 596 10 528 10 198
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 611 496 538 546 531 464
Aktivitetsresultat 78 561 66 307 254 009
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021 2020 2019
Anleggsmidler 20 533 21 506 22 309
Omløpsmidler 1 697 102 1 537 829 1 424 170
Sum eiendeler 1 717 635 1 559 335 1 446 479
Formålskapital 1 009 398 930 837 864 531
Gjeld 708 237 628 498 584 948
Sum formålskapital og gjeld 1 717 635 1 559 335 1 449 479
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 78,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.