Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeid i Norge og har over 130 000 medlemmer og omlag 25 000 frivillige.

Les mer

Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og at kreftrammede og pårørende skal ha best mulig livskvalitet.
Vi er en aktiv samfunnsaktør og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningsarbeid.
Arbeidet er basert på innsamlede midler, testamentariske gaver og tippemidler.  Den brede støtten i befolkningen gjør oss til den ledende frivillige organisasjonen innen kreftarbeidet i Norge.
Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer og er totalt 200 ansatte.

Formål: Kreft, Kreftforskning
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 27 848 27 451 25 087
Offentlige tilskudd 88 437 107 670 88 658
Andre tilskudd 6 195 7 474 5 078
Innsamlede midler 473 616 383 872 397 609
Andre inntekter -31 132 163 590 88 421
Sum anskaffede midler 564 964 690 057 604 853
Kostnader innsamling av midler 92 541 83 861 81 430
Andre kostnader til anskaffelse av midler 21 153 19 587 12 157
Kostnader til organisasjonens formål 480 383 500 452 434 431
Administrasjonskostnader 10 191 7 596 10 528
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 604 268 611 496 538 546
Aktivitetsresultat -39 304 78 561 66 307
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 20 810 20 533 21 506
Omløpsmidler 1 661 859 1 697 102 1 537 829
Sum eiendeler 1 682 669 1 717 635 1 559 335
Formålskapital 970 093 1 009 398 930 837
Gjeld 712 576 708 237 628 498
Sum formålskapital og gjeld 1 682 669 1 717 635 1 559 335
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 80,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.