Kids Action For Kids

Kids Action for Kids jobber for at barn i Thailand og Myanmar, som er født med leppespalte, åpen gane og/eller andre ansiktsskader, skal få operasjon. Vi samler inn penger til å finansiere operasjonene og organiserer frivillige. Operation Smile Thailand er medisinsk ansvarlige med sine frivillige leger og annet helsepersonell.

Les mer

Vi mener barn og ungdom kan gjøre en stor forskjell i samfunnet ved å lære og ta ansvar og bidra til varig endring for de som trenger det mest. Derfor drives arbeidet vårt i stor grad av barn og unge i samarbeid med voksne.

Barn født med leppespalte og/eller åpen gane opplever mange vanskeligheter både fysisk, emosjonelt og utviklingsmessig. De fleste av barna har problemer med å spise og snakke, og de blir ofte stigmatisert og utestengt fra nærmiljøet. En av 10 dør før de fyller ett år, ofte på grunn av underernæring.

En operasjon tar ofte ikke mer enn 45 minutter og har enorm betydning for barnets helse, hverdag og hvordan det blir godtatt i samfunnet.

Sammen med våre partnere har Kids Action for Kids siden oppstarten i 2009 gjennomført mer enn 1.660 leppe-ganespalte operasjoner i Thailand og Myanmar.

KAFK har ingen ansatte og alle jobber som frivillige.

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

Kids Action for Kids gjennomførte sammen med våre partnere til sammen 269 operasjoner i 2019. Operasjonene ble gjennomført ved Pyin Oo Lwin Hospital i Pyin Oo Lwin, Myanmar (119 operasjoner) og ved Maharaj Nakhorn Chiang Mai Hospital in Chiang Mai, Thailand (150 operations).

Kids Action for Kids feiret i 2019 sitt 10 års jubileum. Sammen med våre supportere, støttespillere og partnere har vi i denne perioden gjennomført 1,660 operasjoner i Thailand og Myanmar, sammen med Operation Smile Thailand. Dette har vært mulig fordi vi har mange som støtter arbeidet vårt fra alle verdens kanter. I løpet av 10 års perioden har vi gjennomført omlag 200 fundraising tiltak med frivillige fra mer enn 30 land. Vi er stolte av å ha bidratt til et nytt liv for så mange pasienter og tilhørende familier, og retter en stor TAKK til alle som har bidratt til at dette har vært mulig å få til!

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 620 570 575
Andre inntekter 0 10 54
Sum anskaffede midler 620 580 629
Kostnader innsamling av midler 12 11 11
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 257 678 632
Administrasjonskostnader 55 59 53
Finanskostnader 5 2 8
Sum forbrukte midler 329 750 704
Aktivitetsresultat 291 -170 -75
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 23 46
Omløpsmidler 630 318 134
Sum eiendeler 630 341 180
Formålskapital 630 339 509
Gjeld 0 2 43
Sum formålskapital og gjeld 630 341 552
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 98,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.