Kfuk-Kfum Global

Hva gjør vi? KFUK-KFUM Global gir prosjektstøtte til partnerorganisasjoner i Asia, Afrika, Midtøsten og Øst Europa. Arbeidet vårt drives gjennom nasjonale KFUK og KFUM bevegelser i Sri Lanka, Bangladesh, Sør-Afrika, Palestina, Kenya, Sudan og Madagaskar. 

Les mer

Vi er bidrar også til organisasjonsutvikling av KFUM i Russland, Albania og Makedonia og samarbeider med KFUM i Armenia om utveksling. Prosjektene retter seg mot barn, unge eller kvinner, og bidrar til å bygge demokrati og et bærekraftig sivilt samfunn.

KFUK-KFUM Global arbeider med:

  • Trygghet og sårbarhet
  • Skole og utdanning
  • Organisasjonsutvikling
  • Utveksling
  • Advocacy
  • Informasjon og holdningsskapende arbeid
Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 18 181 12 124 13 553
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 8 022 9 834 8 679
Andre inntekter 1 735 953 1 447
Sum anskaffede midler 27 938 22 911 23 679
Kostnader innsamling av midler 1 295 1 296 1 360
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 25 364 19 356 19 985
Administrasjonskostnader 1 444 1 619 1 661
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 28 103 22 271 23 006
Aktivitetsresultat -165 640 673
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 20 20 0
Omløpsmidler 11 114 11 251 10 362
Sum eiendeler 11 134 11 271 10 362
Formålskapital 5 746 5 971 5 471
Gjeld 5 388 5 300 4 891
Sum formålskapital og gjeld 11 134 11 271 10 362
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 83,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.