Kenyahjelpen

Vårt mål er å hjelpe så mange foreldreløse barn som mulig og vil er opptatt av at 100% av fadderbidrag og gaver til nødhjelp går til formålet.  Dette er et viktig, og betyr veldig mye for oss.  

Barna blir fulgt opp jevnlig både med hjemmebesøk og skolebesøk. Mange av barna sliter veldig etter tapet av sine foreldre og alt de har vært igjennom, men med et tett samarbeid mellom våre kvinnelige medhjelpere, verger, lærere og barnet selv, gjør vi det vi kan for å hjelpe dem til å bearbeide alt det vonde og igjen kunne fungere godt i skolen og ute blant andre.

Fadderprogrammet vårt kom i gang etter et besøk i Kenya i januar 2009, hvor vi så nøden på nært hold. Området i Budalangi er preget av mye fattigdom pga tørke og fordi elva Nzoia nesten hvert år går over sine bredder pga store nedbørsmengder i fjellene.  Da vi besøkte Budalangi fantes det nesten ikke mat på markedene, og avlingene var i ferd med å tørke ut. Langsmed elva stod maisen under vann og fortsatt bodde noen i telt etter årets oversvømmelse.  Så avlingene tørket ut noen steder og andre steder stod åkrene under vann.

Etter at vi kom tilbake til Norge, kunne vi ikke glemme det vi hadde sett og vi fikk stadig høre om nøden der som stadig ble verre og verre pga tørken.  Enkelte steder begynte folk å dø av sult og vi fant ut at vi ville prøve å hjelpe til.  Ettersom vi ikke kunne hjelpe så mange alene, bestemte vi oss for å starte med å skaffe faddere til foreldreløse barn som bor i meget fattige familier, -for de er det mange av i Kenya. Malaria og hiv/aids er et stort problem og det fører til at det er mange foreldreløse barn i Budalangi området.  I første omgang prøvde vi forsiktig med 10 barn, men takket være dere faste faddere og givere har vi nå over 300 barn som har fått faddere, og flere skal det bli!

Les mer

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 939 1 519 1 589
Andre inntekter 0 0 1
Sum anskaffede midler 1 939 1 519 1 590
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 771 1 595 1 883
Administrasjonskostnader 22 24 17
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 793 1 619 1 900
Aktivitetsresultat 146 -100 -310
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 183 37 136
Sum eiendeler 183 37 136
Formålskapital 183 37 136
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 183 37 136
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.