Karanba Norge

Hovedformålet med Karanba er å tilby marginaliserte barn og unge fra Rio de Janeiros slumstrøk ( favelaene ) et alternativ til gata og en mulighet for et annet liv.

Les mer

Karanba ønsker å hjelpe og rettlede unge mennesker og formidle hva som kreves av en i livet ved å bruke fotball som virkemiddel. Karanba skal gi mulighet for en positiv personlig utvikling gjennom å fokusere på gode holdninger og innstilling til generell livsførsel. Målet er derfor ikke først og fremst å utvikle profesjonelle fotballspillere. Karanba ønsker å gi disse barna håp og tro på livet gjennom å drive med noe positivt.
Karanba skal være et uttrykk for den rollen idrett kan spille i godt utviklingsarbeid. Vi skal representere det moderne forhold mellom idrett og utvikling i lokalsamfunnet. Viktigere enn å score mål og vinne kamper skal Karanba være en arena for formidling av gode verdier, holdninger og kunnskap.

Kontakt Marked : Tommy Nilsen, email: tommy@karanba.org

Kontakt Økonomi: Gunnar Solberg, email: gunnar@karanba.org

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 20
Offentlige tilskudd 0 0 500
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 3 036 2 422 2 308
Andre inntekter 1 2 41
Sum anskaffede midler 3 037 2 424 2 869
Kostnader innsamling av midler 315 316 165
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 2 175 1 897 2 017
Administrasjonskostnader 194 176 318
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 2 684 2 389 2 500
Aktivitetsresultat 353 35 369
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 1 564 1 206 1 215
Sum eiendeler 1 564 1 206 1 215
Formålskapital 1 508 1 158 1 123
Gjeld 55 17 92
Sum formålskapital og gjeld 1 563 1 175 1 215
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 89,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.