Jannickes Minnefond

Stiftelsen Jannickes Minnefond ble stiftet 26.06.99. av Jannickes foreldre, storesøster og venner. Den er en selveiende institusjon opprettet ved gaver og innsamlede midler.

Les mer

Stiftelsens formål er todelt:

  • ”Ta vare på Livet”. Denne avdelingen skal jobbe med å fremme forebyggende trafikksikkerhets arbeid. 
  • ”Hvite Lilje”. Denne avdelingen skal jobbe med barnearbeid hjemme og ute.

Det totalt meningsløse som skjedde kvelden 9/4-99 da vi mistet Jannicke i ei bil ulykke, utløste en avgrunn av smerter og sorg som vi ikke trodde eksisterte på denne jord. Dette førte til at vi umiddelbart tenkte; “Dette må ingen andre foreldre oppleve! Vi må gjøre alt som står i vår makt for å forhindre dødsulykker i trafikken.

Dette har ført til at vi har snakket til flere tusen rødruss og skoleelever om konsekvensene av ei dødsulykke. Vi har arrangert “Katastrofedag” med politi, ambulanse, brannbil, Rødekors og Luftambulansen der mer enn 500 ungdomskoleelever deltok.
Vi har arrangert sorgseminar med Hans Olav Tungesvik. “Hvordan tar man seg igjennom sorg når tragedien skjer.” Deltatt aktivt i etterarbid når tragedier har funnet sted.

Og sist nå begynt å gi ut en årlig “Ta vare på Livet” pris, som skal være til oppmuntring til de som virkelig gjør en formidabel innsats for å forhindre uønskede hendelser i trafikken.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 197 129 29
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 110 1 390 1 365
Andre inntekter 39 140 18
Sum anskaffede midler 1 346 1 659 1 412
Kostnader innsamling av midler 73 107 105
Andre kostnader til anskaffelse av midler 1 1 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 498 1 551 2 239
Administrasjonskostnader 147 207 141
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 719 1 866 2 485
Aktivitetsresultat -373 -207 -1 073
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 93 117 38
Omløpsmidler 504 857 1 343
Sum eiendeler 597 974 1 381
Formålskapital 530 904 111
Gjeld 67 71 270
Sum formålskapital og gjeld 597 975 381
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 93,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.