Jannickes Minnefond

Stiftelsen Jannickes Minnefond ble stiftet 26.06.99. av Jannickes foreldre, storesøster og venner. Den er en selveiende institusjon opprettet ved gaver og innsamlede midler.

Les mer

Stiftelsens formål er todelt:

  • ”Ta vare på Livet”. Denne avdelingen skal jobbe med å fremme forebyggende trafikksikkerhets arbeid. 
  • ”Hvite Lilje”. Denne avdelingen skal jobbe med barnearbeid hjemme og ute.

Det totalt meningsløse som skjedde kvelden 9/4-99 da vi mistet Jannicke i ei bil ulykke, utløste en avgrunn av smerter og sorg som vi ikke trodde eksisterte på denne jord. Dette førte til at vi umiddelbart tenkte; “Dette må ingen andre foreldre oppleve! Vi må gjøre alt som står i vår makt for å forhindre dødsulykker i trafikken.

Dette har ført til at vi har snakket til flere tusen rødruss og skoleelever om konsekvensene av ei dødsulykke. Vi har arrangert “Katastrofedag” med politi, ambulanse, brannbil, Rødekors og Luftambulansen der mer enn 500 ungdomskoleelever deltok.
Vi har arrangert sorgseminar med Hans Olav Tungesvik. “Hvordan tar man seg igjennom sorg når tragedien skjer.” Deltatt aktivt i etterarbid når tragedier har funnet sted.

Og sist nå begynt å gi ut en årlig “Ta vare på Livet” pris, som skal være til oppmuntring til de som virkelig gjør en formidabel innsats for å forhindre uønskede hendelser i trafikken.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 271 197 129
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 1 311 1 110 1 390
Andre inntekter 2 39 140
Sum anskaffede midler 1 584 1 346 1 659
Kostnader innsamling av midler 72 73 107
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 1 1
Kostnader til organisasjonens formål 1 461 1 498 1 551
Administrasjonskostnader 219 147 207
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 1 752 1 719 1 866
Aktivitetsresultat -168 -373 -207
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 68 93 117
Omløpsmidler 394 504 857
Sum eiendeler 462 597 974
Formålskapital 363 530 904
Gjeld 99 67 71
Sum formålskapital og gjeld 462 597 975
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 94,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.