Initiative For Childrens Right To Education

 Formålet til Stiftelsen Initiative for Children’s Right to Education (ICARE2) er å gi vanskeligstilte barn i Filippinene mulighet til utdannelse.

Les mer

Stiftelsen arbeider for å skaffe midler slik at barna får dekket de mest elementære behov og kan gå på skole. En viktig forutsetning for å yte hjelp er solid lokal forankring. Prosjektet følges opp via lokalkontakter som har grundig kjennskap til språk, kultur, skole og skolekrets. Barn og foreldre følges opp individuelt minst en gang i måneden. Det er ingen støtte i form av kontanter, kun skolemateriell, skoleuniform, mat og transport. ICARE2 har et lokalkontor i Cebu City og er registrert hos Security and Exchange Commission (SEC) i Filippinene. Vår lokale partner er stiftelsen Rise Above (www.riseabove.dk) som driver ulike hjelpeprosjekter i Cebu City. Rise Above har virket i Cebu City i mer enn 10 år og drives av frivillige fra Filippinene og flere andre land mellom anna fra Norge og Danmark. Ditt bidrag når fram Det er viktig for oss at mest mulig av midlene skal nå fram til barna. Derfor arbeider vi i Norge på frivillig basis, uten lønn eller andre ytelser. Stiftelsen er registrert i Brønnøysundregisteret og oppfyller alle krav spesifisert av Lotteri og Stiftelsestilsynet.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 171 138 141
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 171 138 141
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 131 122 136
Administrasjonskostnader 5 6 6
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 136 128 142
Aktivitetsresultat 35 10 -1
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 261 225 214
Sum eiendeler 261 225 214
Formålskapital 259 225 214
Gjeld 2 0 0
Sum formålskapital og gjeld 261 225 214
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.