Impande, Gamalakhe Foundation Norway

IMPANDE er en stiftelse som bidrar til å gi barn, ungdom og marginaliserte grupper fra fattige kår i KwaZulu-Natal i Sør-Afrika bedre framtidsmuligheter gjennom fokus på utdanning.
Denne stiftelsen:
  • Støtter de mest sårbare i samfunnet
  • Jobber direkte med grasrota som allerede har tatt initiativ, men som trenger støtte for bærekraft
  • Har kjernefokus på utdanning, med tyngde på barnehageutvikling
  • Utvikler og driver opplæring av barnehageansatte, så de blir bedre pedagoger og kan levere tjenester av høy kvalitet
  • Sikrer bærekraft ved å engasjere og utvikle lokal kompetanse i alle prosjektene, samt koble på både lokal kyndighet og myndighet
  • Gir stipend til ungdom som tar høyere utdanning

Fra årsberetningen trekker organisasjonen frem følgende:

I 2022 ble følgende gjennomført: 
I Sør-Afrika 
·       1288 barnehager er nå i nettverket vårt 
·       273 nye barnehager fikk godkjent status som barnehage i sørafrikansk stat 
·       70 barnehage-avdelinger ble bygget 
·       Over 2 million måltider ble delt ut til barnehagebarn 
·       15.500 barn fikk utdelt bøker og leker i barnehagen sin 
·       Stipendstøtte ble gitt til to studenter som tar høyere utdanning 
·       Basis finansiell støtte ble gitt til utvidelse av arbeidet ved Siyakwazi (senter for barn med spesielle behov) 
·       Det ble innvilget 1MNOK i støtte fra Norge til å starte arbeid for barnehager i to helt nye områder; Umzimkhulu i Harry Gwala district (KZN) og Ntabankulu i Alfred Nzo (EC). Investeringen inkluderer administrativ støtte til Impande Sør-Afrika. 
·       NOK 400.000 ble innvilget CASME, et nytt prosjekt som knytter sammen STEAM-senteret og gir en solid investering i STEAM fagene ved lokale skoler (science, technology, Engineering, Arts and Mathematics)
I Norge 
·       Det ble i 2022 samlet inn NOK 3.968.480, til sammenligning med NOK 3.492.840 i 2021
·       233 givere fikk skattefradrag i 2022, til sammenligning med 136 i 2021
·       Det ble sendt ut 11 nyhetsbrev gjennom 2022, til sammenligning med ni året før 
·       Mottagere av nyhetsbrevet i 2021 var 1079, mens det ved utgangen av 2022 var 1190
·       Ved utgangen av 2022 hadde vi 47 registrerte betalingsavtaler i CRM systemet, sammenlignet med 29 ved utgangen av 2021. Noen trofaste givere har avtaler direkte i sin bank, og vil derfor ikke være en del av dette tallet. 
·       Det ble gjennomført veldedighetsmiddager i både Oslo og Ålesund, begge med gjennomført med noe overskudd.
·       Impande Norways styre har gjennomført seks styremøter, og gjennom disse har 45 saker blitt behandlet. 
·       Som konsekvens av å ha daglig leder i Ålesund, får Impande stadig flere givere på Sunnmøre; både private og foretak.

Oslo den 18.08.2023

Formål: Bistand, Utdanning, Afrika, Sør-Afrika, Barnehage, Bærekraft, småbarnsutdanning, grassrot
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 3 953 3 487 3 179
Andre inntekter 3 6 9
Sum anskaffede midler 3 956 3 493 3 188
Kostnader innsamling av midler 590 343 7
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 3 331 2 259 2 640
Administrasjonskostnader 144 299 94
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 4 065 2 901 2 741
Aktivitetsresultat -109 592 447
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 4 059 4 044 3 352
Sum eiendeler 4 059 4 044 3 352
Formålskapital 3 835 3 944 3 352
Gjeld 224 99 0
Sum formålskapital og gjeld 4 059 4 043 3 352
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 85,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.