Hjerte Til Hjerte

Hjerte Til Hjerte, som er et ideelt, ulønnet, dugnadsbasert venneforetak, driver evangelisk informasjonsarbeid og samler inn og videreformidler gaver til sosialt/evangelisk arbeid, fortrinnsvis i India.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 221 271 270
Andre inntekter 0 0 0
Sum anskaffede midler 221 271 270
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 283 217 226
Administrasjonskostnader 24 21 22
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 307 238 248
Aktivitetsresultat -86 33 22
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 72 158 124
Sum eiendeler 72 158 124
Formålskapital 72 158 124
Gjeld 0 0 0
Sum formålskapital og gjeld 72 158 124
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.