Hivnorge

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon med hovedsete i Oslo. Vår oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i samfunnet.

Les mer

Vi skal bidra til større forståelse for hivpositives situasjon, samt bekjempe frykt, fordommer og diskriminering. Vi skal være tilstede når avgjørelser blir tatt, og påvirke beslutningstakere i saker som angår mennesker berørt av hiv. Dessuten skal vi bidra til bedre kunnskap om hiv for å hindre videre spredning. Ved siden av å være en interesseorganisasjon, er vi også en medlemsorganisasjon. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan være medlem, uavhengig av hivstatus. Medlemmene velger styre hvert år på årsmøtet, se vedtekter.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 37 29 34
Offentlige tilskudd 8 655 7 311 7 422
Andre tilskudd 594 895 0
Innsamlede midler 57 20 1 021
Andre inntekter 373 211 167
Sum anskaffede midler 9 716 8 466 8 644
Kostnader innsamling av midler 0 0 52
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 8 052 6 447 8 652
Administrasjonskostnader 456 478 305
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 8 508 6 925 9 009
Aktivitetsresultat 1 208 1 541 -365
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 3 542 2 268 3 624
Sum eiendeler 3 542 2 268 3 624
Formålskapital 2 224 1 611 1 370
Gjeld 1 319 657 2 254
Sum formålskapital og gjeld 3 543 2 268 3 624
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.