Hei Verden

Hei Verden er en bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å gi skolegang til barn og unge i fattige land. 

Les mer

Jevnlig aksjonerer mellom to- og trehundre skoler for ett av Hei Verdens prosjekter. Hei Verden jobber også for at norske elever skal få økt kunnskap om verdens globale forskjeller. Skoler over hele landet bestiller filmer, temahefter og plakater – eller laster ned undervisningsmateriellet som finnes på nettsidene våre. Hei Verden er en selvstendig bistandsorganisasjon med verdigrunnlag i FNs menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Hei Verden begynte som Skolenes U-landsaksjon i 1973, da engasjerte lærere i Stavanger og Haugesund samlet inn midler til å bygge skoler i Kamerun. Siden da har tusenvis av barn fått sjansen til skolegang og en bedre framtid. Hei Verden har vært engasjert i 23 forskjelige land på tre kontinenter! I dag støtter vi prosjekt i Brasil, Peru, Laos og Zambia.

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 2 650 2 650 2 650
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 2 438 4 865 4 508
Andre inntekter 1 559 314 197
Sum anskaffede midler 6 647 7 829 7 355
Kostnader innsamling av midler 94 48 141
Andre kostnader til anskaffelse av midler 217 161 135
Kostnader til organisasjonens formål 5 884 7 269 7 077
Administrasjonskostnader 558 619 626
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 6 753 8 097 7 979
Aktivitetsresultat -106 -268 -624
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 4 236 4 246 4 750
Sum eiendeler 4 236 4 246 4 750
Formålskapital 3 649 3 754 4 022
Gjeld 587 492 728
Sum formålskapital og gjeld 4 236 4 246 4 750
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 96,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.