Hei Verden

Hei Verden er en bistands- og informasjonsorganisasjon som samarbeider med skoler i Norge for å gi skolegang til barn og unge i fattige land. 

Les mer

Jevnlig aksjonerer mellom to- og trehundre skoler for ett av Hei Verdens prosjekter. Hei Verden jobber også for at norske elever skal få økt kunnskap om verdens globale forskjeller. Skoler over hele landet bestiller filmer, temahefter og plakater – eller laster ned undervisningsmateriellet som finnes på nettsidene våre. Hei Verden er en selvstendig bistandsorganisasjon med verdigrunnlag i FNs menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. Hei Verden begynte som Skolenes U-landsaksjon i 1973, da engasjerte lærere i Stavanger og Haugesund samlet inn midler til å bygge skoler i Kamerun. Siden da har tusenvis av barn fått sjansen til skolegang og en bedre framtid. Hei Verden har vært engasjert i 23 forskjelige land på tre kontinenter! I dag støtter vi prosjekt i Brasil, Peru, Laos og Zambia.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 2 650 2 650 2 650
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 4 865 4 508 4 909
Andre inntekter 314 197 207
Sum anskaffede midler 7 829 7 355 7 766
Kostnader innsamling av midler 48 141 40
Andre kostnader til anskaffelse av midler 161 135 96
Kostnader til organisasjonens formål 7 269 7 077 6 798
Administrasjonskostnader 619 626 656
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 8 097 7 979 7 590
Aktivitetsresultat -268 -624 176
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 4 246 4 750 5 181
Sum eiendeler 4 246 4 750 5 181
Formålskapital 3 754 4 022 4 647
Gjeld 492 728 534
Sum formålskapital og gjeld 4 246 4 750 5 181
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 99,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.