Haukelands Venner

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 534 550 129
Andre inntekter 23 0 0
Sum anskaffede midler 557 550 129
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 551 281 104
Administrasjonskostnader 66 64 23
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 617 345 127
Aktivitetsresultat -60 205 2
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 577 366 114
Sum eiendeler 577 366 114
Formålskapital 259 319 114
Gjeld 318 47 0
Sum formålskapital og gjeld 577 366 114
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.