HÅP

Håp - Nada er en humanitær organisasjon som hjelper syke og sosialt utsatte barn på Balkan.
Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året den ble godkjent. HÅP ble godkjent i 2021. Regnskap vil dermed bli tilgjengelig her ila. 3 kvartal 2022.

Formål: Barn, Balkan
Aktivitetsregnskap 2021
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 1 038
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 1 038
Kostnader innsamling av midler 29
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 042
Administrasjonskostnader 0
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 1 071
Aktivitetsresultat -33
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2021
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Formålskapital 0
Gjeld 0
Sum formålskapital og gjeld 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2021 97,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.