Giving Direct

Giving Direct en ideel organisasjon basert i Trondheim, som samler inn penger for å gi fattige barn i Bombolulu en utdanning familien har råd til. Dette gjør vi via de to skolene vi har etablert i Bombolulu, Mombasa. Vi gir utdanning på barneskole nivå via skolene Gates Of Joy og Hope Education Center.

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 126
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 126
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 232
Administrasjonskostnader 5
Finanskostnader 5
Sum forbrukte midler 242
Aktivitetsresultat -116
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 2
Omløpsmidler 68
Sum eiendeler 70
Formålskapital 71
Gjeld 0
Sum formålskapital og gjeld 71
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.