Gambiapartner

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 0 0
Offentlige tilskudd 0 0
Andre tilskudd 0 0
Innsamlede midler 1 455 1 512 931
Andre inntekter 0 0
Sum anskaffede midler 1 455 1 512 931
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 695 1 459 874
Administrasjonskostnader 12 13 9
Finanskostnader 0 0 1
Sum forbrukte midler 1 707 1 472 884
Aktivitetsresultat -252 40 47
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 3 131 2 697 1 763
Omløpsmidler 1 271 216
Sum eiendeler 3 131 3 968 1 979
Formålskapital 3 115 2 922 1 947
Gjeld 16 47 32
Sum formålskapital og gjeld 3 131 2 969 1 979
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.