Friends Of Samaritan Technical Secondary School, Tarime

Friends of Samaritan Technical Secondary School, Tarime arbeider for utbygging og utvikling av yrkesskolen Samaritan Tech. i Tarime i Tanzania. Skolen er eid av drevet av kirken i Tarime. Foreningen driver evangeliseringsarbeid i det samme området sammen med den lokale kirken.

Les mer

Foreningen er en ideell kristen og humanitær organisasjon. Vår samarbeidspartner i Tarime er Tarime menighet, som er del av Evangelical Lutheran Church in Tanzania, og vi har stått sammen om utbygging og utvikling av Samartian Tech. gjennom planlegging, oppstart og nå videreutvikling av skolen. Elvene får en 4-årig utdannelse i yrkesfag, og flere kull er uteksaminert med gode resultater.

Utover samarbeidet om yrkesskolen så har vi også et samarbeid om evangelisering og kirkebygging i  Maradalen.

Foreningen har for tiden to misjonærer utsendt til Tarime.

Aktivitetsregnskap 2019
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 0
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 575
Andre inntekter 0
Sum anskaffede midler 575
Kostnader innsamling av midler 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 592
Administrasjonskostnader 17
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 609
Aktivitetsresultat -34
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019
Anleggsmidler 0
Omløpsmidler 239
Sum eiendeler 239
Formålskapital 239
Gjeld 0
Sum formålskapital og gjeld 239
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.