Frelsesarmeen

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018
Medlemsinntekter 674 574
Offentlige tilskudd 726 992 746 531
Andre tilskudd 11 274 10 480
Innsamlede midler 268 801 242 346
Andre inntekter 125 993 100 267
Sum anskaffede midler 1 133 734 1 100 198
Kostnader innsamling av midler 24 489 17 067
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 1 036 772 1 019 201
Administrasjonskostnader 40 159 32 176
Finanskostnader 0 0
Sum forbrukte midler 1 101 420 1 068 444
Aktivitetsresultat 32 314 31 754
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018
Anleggsmidler 48 915 90 216
Omløpsmidler 755 700 705 313
Sum eiendeler 804 615 795 529
Formålskapital 398 343 366 029
Gjeld 406 271 429 499
Sum formålskapital og gjeld 804 614 795 528
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 90,9%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.