Föreningen Greenpeace Norden

Greenpeace er en uavhengig, internasjonal miljøorganisasjon som arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram de nødvendige løsningene for en grønn og fredelig framtid. Greenpeace tar av prinsipp ikke imot støtte fra verken selskaper eller stater i noe land.
 Greenpeace fører regnskapskontroll som nordisk organisasjon i Sverige. Organisasjonen er godkjent av svenske innsamlingskontrollen. Derfor fremkommer ingen balanse. 

Les mer

Greenpeace vil:

·         beskytte biologisk mangfold i alle former

·         motvirke forurensning og utnytting av verdens hav, land, luft og ferskvann

·         stoppe atomtrusselen

·         arbeide for miljøvern, fred, global nedrustning og ikkevold

Personlig ansvar og ikkevold

Vi tar personlig ansvar for våre handlinger, og forplikter oss til ikke-vold. Disse prinsippene er inspirert av kvekernes tanke om å 'bære vitnesbyrd'. Det dreier seg om å handle ut fra egen samvittighet – personlig handling og personlig ansvar. Vi står ansvarlig for våre handlinger, og alle som deltar i aksjon med Greenpeace har fått opplæring i hvordan demonstrere ikke-voldelig.

Uavhengighet

Greenpeace sørger for å være uavhengige fra politiske og kommersielle interesser. Vi mottar ikke penger verken fra selskaper eller myndigheter i noe land. Vi finansieres kun gjennom støtte fra enkeltpersoner og stiftelser. Uavhengigheten vår gir oss autoriteten vi trenger til å hamle opp med mektige krefter og få til reelle endringer.

Fremmer løsninger

Vi arbeider for miljøløsninger og for en åpen og informert debatt om samfunnets miljøvalg. Vi jobber ikke for å takle miljøproblemene, men for å fjerne dem. For oss holder det ikke å peke ut miljøbøllene; vi utvikler, forsker fram og fremmer de konkrete tiltakene som trengs for å skape en grønnere og fredeligere framtid for oss alle.

Organisering i Norden

Greenpeace har fast kontor i Norge, og er organisert på nordisk nivå gjennom Foreningen Greenpeace Norden, hvor regnskapstallene er tilgjengelige for alle kontorene i Norden (Sverige, Finland, Danmark og Norge). I Norge er vi 16 ansatte og ca 180 frivillige. Våre satsningsområder i Norge er klima, havmiljø og bevaring av de arktiske områdene. Det går dessverre ikke an å se Norges kampanjearbeid isolert ettersom midlene som samles inn går direkte til organisasjonen. Greenpeace Norden sørger for at om lag 75 % av alle innsamlede midler brukes i Norden, mens resten fordeles til globalt arbeid.

Formål: Miljøvern, Klima
Aktivitetsregnskap 2022 2021 2020
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 425 1 046
Innsamlede midler 29 957 26 783 25 066
Andre inntekter 2 458 270 1
Sum anskaffede midler 32 415 27 478 26 113
Kostnader innsamling av midler 13 148 9 386 9 406
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 0
Kostnader til organisasjonens formål 28 556 21 920 26 290
Administrasjonskostnader 262 1 0
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 41 966 31 307 35 696
Aktivitetsresultat -9 551 -3 829 -9 583
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2022 2021 2020
Anleggsmidler 19 012 19 486 0
Omløpsmidler 42 775 45 985 0
Sum eiendeler 61 787 65 471 0
Formålskapital 10 425 25 453 0
Gjeld 51 312 40 017 0
Sum formålskapital og gjeld 61 737 65 470 0
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2022 56,1%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.