Farmasøyter Uten Grenser Norge

Foreningens formål er å fremme god helse for alle uavhengig av økonomi og bosted, med hovedinnsats på det farmasøytiske området.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 157 150 113
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 126 191 210
Andre inntekter 3 0 2
Sum anskaffede midler 286 341 325
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 77 41 56
Kostnader til organisasjonens formål 209 104 106
Administrasjonskostnader 8 19 10
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 294 164 172
Aktivitetsresultat -8 177 153
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 596 605 429
Sum eiendeler 596 605 429
Formålskapital 594 603 424
Gjeld 2 2 4
Sum formålskapital og gjeld 596 605 428
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.