Farmasøyter Uten Grenser Norge

Foreningens formål er å fremme god helse for alle uavhengig av økonomi og bosted, med hovedinnsats på det farmasøytiske området.

Les mer

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 166 157 150
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 143 126 191
Andre inntekter 22 3 0
Sum anskaffede midler 331 286 341
Kostnader innsamling av midler 0 0 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 40 77 41
Kostnader til organisasjonens formål 140 209 104
Administrasjonskostnader 7 8 19
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 187 294 164
Aktivitetsresultat 144 -8 177
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 740 596 605
Sum eiendeler 740 596 605
Formålskapital 738 594 603
Gjeld 2 2 2
Sum formålskapital og gjeld 740 596 605
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 100,0%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.