Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, fiskeoppdrett, pelsindustrien og dyreforsøk. I tillegg arbeider vi for å styrke alle dyrs rettsvern. Vi er spesialisert på faglig utredning, myndighetskontakt og dialog med næringslivet.

Aktivitetsregnskap 2020
Medlemsinntekter 0
Offentlige tilskudd 740
Andre tilskudd 0
Innsamlede midler 15 167
Andre inntekter 3 626
Sum anskaffede midler 19 533
Kostnader innsamling av midler 3 706
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0
Kostnader til organisasjonens formål 8 506
Administrasjonskostnader 2 789
Finanskostnader 0
Sum forbrukte midler 15 001
Aktivitetsresultat 4 532
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020
Anleggsmidler 69
Omløpsmidler 10 807
Sum eiendeler 10 876
Formålskapital 8 894
Gjeld 1 982
Sum formålskapital og gjeld 10 876
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 75,6%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.