Drugs for Neglegted Diseases Initiative (DNDi)

Millions of people around the world die every year from lack of treatment. Yet only a fraction of the world’s pharmaceutical research and development focuses on diseases affecting poor and vulnerable communities.

When the medical humanitarian organization Médecins Sans Frontières (MSF) won the Nobel Peace Prize in 1999, they dedicated a portion of the award to addressing this fatal imbalance and exploring a new, alternative, not-for-profit model for developing drugs for neglected patients.

In 2003, MSF, the World Health Organization, and five international research institutions founded the Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi).

We discover, develop, and deliver new treatments for neglected patients around the world that are affordable and patient-friendly – and have already saved millions of lives.


Organisasjoner leverer regnskap for første gang for det året den ble godkjent. DNDi ble godkjent i 2021, og vil dermed levere regnskap for dette året for første gang i 2022.

Aktivitetsregnskap
Medlemsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Innsamlede midler
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Kostnader innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Finanskostnader
Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Formålskapital
Gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Alle beløp er i tusen kroner.
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.