Dråpen I Havet

Dråpen i Havet er en humanitær frivillig organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre.

Organisasjonen ble grunnlagt etter initiativ fra Trude Jacobsen, som nå er generalsekretær for Dråpen i havet. Dråpen i Havet er i dag tilstede med frivillige koordinatorer og hjelpearbeidere i flere flyktningleirer i Hellas. Siden starten i september 2015, har over 5500 frivillige fra hele 60 ulike land bistått i vårt arbeid.

Organisasjonen arbeider med å koordinere frivillig hjelpearbeid i Hellas, samt å samle inn og distribuere nødvendig utstyr og økonomisk støtte til tiltak for å bistå flyktninger som ankommer Europa. Støtten kanaliseres både via egne tiltak og i samarbeid med andre organisasjoner.

Arbeidet er i stor grad basert på frivillig, ulønnet arbeidskraft, noe som gjør at donasjoner i all hovedsak går direkte til mat, klær og utstyr direkte til flyktningene. For å sørge for verdig distribusjon av klær og nødvendige artikler som flyktningene trenger har Dråpen i Havet opprettet og driftet tre Drop Shops siden 2017. Dråpen i Havet organiserer også aktiviteter i og rundt flyktningleirene så som undervisning, barneaktiviteter, mor-barn-sentre og systue.

Dråpen i Havet ble i desember 2015 tildelt pris fra UNHCR og Aegean University på øya Chios, som beste frivillige organisasjon, samt prisen Norske helter for beste initiativ.

Les mer på vår nettside www.dråpenihavet.no og følg oss gjerne på Facebook: @drapenihavet.no og/eller Instagram drapenihavet.no og Twitter: @drapenihavet

Les mer

Aktivitetsregnskap 2020 2019 2018
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 161 260 0
Innsamlede midler 28 910 12 566 7 691
Andre inntekter 988 185 431
Sum anskaffede midler 30 059 13 011 8 122
Kostnader innsamling av midler 1 874 910 421
Andre kostnader til anskaffelse av midler 99 280 35
Kostnader til organisasjonens formål 13 751 7 991 5 822
Administrasjonskostnader 1 040 920 634
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 16 764 10 101 6 912
Aktivitetsresultat 13 295 2 910 1 210
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2020 2019 2018
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 20 848 7 363 3 049
Sum eiendeler 20 848 7 363 3 049
Formålskapital 19 111 5 817 2 414
Gjeld 1 953 -1 546 636
Sum formålskapital og gjeld 21 064 4 271 3 050
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2020 93,5%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.