Diabetesforbundet

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er interessert i diabetes. 

Les mer

Diabetesforbundets overordnede mål: 

  • at personer med diabetes ikke skal få sitt liv forkortet eller sin livskvalitet redusert på grunn av sin sykdom 
  • å stimulere til forskning slik at vi i framtiden kan helbrede og forebygge diabetes og dens komplikasjoner

I vårt organisasjonspolitiske arbeid legger vi vekt på et sterkt helse- og sosialpolitisk engasjement i nær kontakt og samarbeid med myndighetene. Informasjon om livssituasjonen til personer med diabetes, opplæring av medlemmer og forskning er andre hjørnesteiner i organisasjonens virksomhet.

Diabetesforbundet skal være et kompetansesenter for diabetes. Med dette menes et senter for nasjonal og internasjonal viten om diabetes, informasjon, opplæring og forskning.

Aktivitetsregnskap 2019 2018 2017
Medlemsinntekter 11 718 12 169 12 824
Offentlige tilskudd 21 113 20 660 19 419
Andre tilskudd 16 290 7 414 14 657
Innsamlede midler 6 774 3 029 1 099
Andre inntekter 11 481 14 889 19 930
Sum anskaffede midler 67 376 58 161 67 929
Kostnader innsamling av midler 445 97 117
Andre kostnader til anskaffelse av midler 3 283 3 115 6 219
Kostnader til organisasjonens formål 42 452 36 454 44 400
Administrasjonskostnader 23 477 23 472 18 366
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 69 657 63 138 69 102
Aktivitetsresultat -2 281 -4 977 -1 173
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2019 2018 2017
Anleggsmidler 2 178 1 548 12 953
Omløpsmidler 38 823 41 397 36 127
Sum eiendeler 41 001 42 945 49 080
Formålskapital 26 272 28 553 33 152
Gjeld 14 729 14 393 15 928
Sum formålskapital og gjeld 41 001 42 946 49 080
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2019 93,4%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.